Skip to content
Marjan Kraster Body & Mind-Balans | Academie

Recht op correctie / vergeten te worden

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Marjan Kraster Body&Mind-Balans.

Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat Marjan Kraster Body&Mind-Balans al je gegevens moet verwijderen, mits dat niet strijdig is met de wettelijke verplichtingen van Marjan Kraster Body&Mind-Balans.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marjankraster@gmail.comMarjan Kraster Body&Mind-Balans zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Body&Mind-Mail

Bezoekadres

Lauwers 12, 9642 KX Veendam

Telefoonnummer

Scroll To Top